Doprava zadarmo nad 44 eur 🚚
Zásady ochrany osobných údajov

Správa údajov Informácie
pre návštevníkov webovej stránky [www.sparkl.sk]

1. Správca údajov a kontaktné informácie

Názov spoločnosti prevádzkovateľa údajov: Copremia International Limited Liability Company (ďalej len „prevádzkovateľ údajov ")

Sídlo: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@sparkl.sk

Rozsah spracúvaných údajov, účel spracúvania údajov, právny základ a doba uchovávania údajov e

Dovoľujeme si informovať návštevníkov webovej stránky o správe údajov vykonávanej v rámci prehliadania webovej stránky [www.sparkl.sk] a internetového obchodu v súlade s pravidlami ochrany údajov. Takzvaný Používame cookies, informácie sa týkajú aj týchto.

 1. A) SPRÁVA ÚDAJOV SÚVISIACE S COOKIE

Čo sú cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený v počítači alebo inom zariadení používanom na prehliadanie internetu na webovej stránke, ktorú navštívite. Vaše zariadenie ukladá súbory cookie po určitú dobu v závislosti od typu súboru cookie. To umožňuje webovej stránke, ktorú navštívite, „zapamätať si" určité údaje a nastavenia (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazenia) na určitý čas. Okrem toho sú určité súbory cookie potrebné na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky a na sprístupnenie všetkých prvkov obsahu. Cookies nepredstavujú bezpečnostné riziko pre váš počítač alebo iné zariadenie ani nespôsobujú poruchu.

Ako, na aký účel a na akom právnom základe používame cookies pri používaní webovej stránky?

 1. Aby sme zabezpečili bezproblémové používanie našej webovej stránky, pri návšteve našej webovej stránky sa do vášho počítača alebo iného zariadenia automaticky nainštalujú určité súbory cookie (tzv. súbory cookie relácie). Účelom takýchto cookies je zaručiť bezpečnosť našej webovej stránky, zobraziť obsah webovej stránky bez chýb a vyrovnať zaťaženie našej webovej stránky. Bez ich aplikácie nie je možné zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky. S osobnými údajmi zhromaždenými pomocou týchto cookies (najmä IP adresa vášho počítača alebo iného zariadenia) nakladáme s ohľadom na náš oprávnený záujem na bezpečnom a bezproblémovom fungovaní našej webovej stránky po dobu, po ktorú na našej webovej stránke zostanete. Zatvorením prehliadača ich automaticky odstránite z počítača.
 2. Niektoré súbory cookie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, medzi ktoré patrí najmä používanie internetového obchodu. Tieto cookies poskytujú napr. ukladanie tovaru a služieb do virtuálneho nákupného košíka. Právnym základom ich uplatnenia je plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo jej príprava (prípadne, ak nenakupujete ako fyzická osoba, ale v mene spoločnosti , oprávnený záujem spoločnosti a nás na uzatvorení a plnení zmluva ). Doba používania týchto cookies je taká dlhá, ako je nevyhnutne potrebné na plnenie alebo prípravu zmluvy.
 3. Niektoré súbory cookie poskytujú iba pohodlné funkcie a používajú sa na štatistické a webové analytické merania. Tie sú pre nás dôležité, pretože poskytujú informácie o určitých charakteristikách našich návštevníkov (IP adresa, mesto, typ používaného zariadenia, prehliadač, operačný systém a koľko podstránok ste navštívili a koľko času ste na našej webovej stránke strávili). Z údajov vytvárame všeobecné štatistiky a prehľady týkajúce sa návštevnosti našej webovej stránky a používame ich na vývoj a zlepšovanie našej webovej stránky, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytovať relevantnejší obsah na webovej stránke Spoločnosti. Okrem toho sa marketingové súbory cookie používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantné pre váš hlavný obsah. Vzhľadom na to, že tieto cookies pre webovú stránku nefungujú,s vaším súhlasom . Používanie týchto súborov cookie trvá dovtedy, kým si to poskytovanie funkcií, ktoré umožňujú, vyžaduje alebo pokiaľ odvoláte svoj súhlas.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžete tiež spravovať v nastaveniach prehliadača a kedykoľvek odstrániť všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači alebo inom zariadení.

B) SPRÁVA ÚDAJOV PREDPLATENIA NEWSLETTEROV

Prihlásením sa na odber noviniek na našej webovej stránke nám môžete pomôcť zasielať vám naše aktuálne ponuky prostredníctvom priamych marketingových dopytov. Predplatné sa uskutočňuje s vaším súhlasom a preto, aby ste sa mohli ľahšie dozvedieť o našich aktuálnych ponukách a získať prístup k určitým informáciám. Za týmto účelom spracovávame údaje, ktoré požadujete. Údaje poskytnuté v súvislosti s odberom budú spracované do odvolania súhlasu.

V rámci odberu newslettera a iných marketingových aktivít spracovávame nasledujúce informácie:

Rozsah spravovaných údajov Účel správy údajov Právny základ pre správu údajov Čas použiteľnosti
Meno, e-mailová adresa / meno, adresa bydliska, dátum narodenia newslettery (elektronické alebo tlačené) alebo iné marketingové ponuky vo forme neadresnej inzercie [1] súhlas dotknutej osoby do odvolania súhlasu, najdlhšie však do účelu spracúvania
Meno, adresa direct mail 1. Odoslať legitímny záujem o informácie o produkte a priamu akvizíciu podnikania do doby uplatnenia práva na námietku, najdlhšie však do účelu spracúvania

C) SPRACOVANIE ÚDAJOV SÚVISIACE S NÁKUPOM V WEBU

Údaje poskytnuté pri nákupe vo webovom obchode spracovávame za účelom prípravy a vybavenia objednávky a ak nakupujete v mene spoločnosti, tak na základe oprávneného záujmu danej spoločnosti a vlastného plnenia objednávky.

Pri príprave a plnení objednávky spracúvame nasledovné údaje:

Rozsah spravovaných údajov Účel správy údajov Právny základ pre správu údajov Čas použiteľnosti
Údaje potrebné na identifikáciu a kontaktovanie zákazníka, najmä: meno, adresa a kontaktné údaje identifikácia kupujúceho, príprava a plnenie zmluvy, kontakt s ním príprava a plnenie zmluvy (v prípade kupujúceho fyzickej osoby); oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo kupujúceho právnickej osoby na plnení zmluvy medzi nimi (v prípade zástupcu alebo kontaktnej osoby právnickej osoby) do konca premlčacej doby (5 rokov) na zmluvný vzťah
Údaje súvisiace s objednávkou a potrebné na prípravu a plnenie zmluvy o dodávke, ako aj údaje generované pri plnení zmluvy: obsah, množstvo, dátum objednávky, dodacie údaje, podrobnosti o rokovaniach pri plnení, údaje o prípadnom záruka a záručné reklamácie plnenie zmluvy plnenie zmluvy do konca premlčacej doby (5 rokov) na zmluvný vzťah
Údaje potrebné na fakturáciu a platbu fakturácia, vystavovanie účtovných dokladov plnenie zmluvy, zákonná povinnosť uchovávať účtovné doklady uchovávať účtovné doklady do konca zákonnej doby (8 rokov)
Obsah zákazníckej sťažnosti / oznámenia / žiadosti a osobné údaje poskytnuté v súvislosti s ňou (vrátane: nahratého zvukového záznamu v prípade telefonickej komunikácie [2]) reklamácia, vybavovanie požiadaviek, administrácia iných služieb zákazníkom Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je zákonná povinnosť vybaviť a zaevidovať reklamáciu; v prípade inej správy služieb zákazníkom plnenie zmluvy v prípade zákazníka fyzickej osoby, inak oprávnený záujem prevádzkovateľa na riadnom plnení zmluvy o poskytnutí služby a objednávky, a ak ide o pevný telefónny hovor 5 rokov odo dňa oznámenia reklamácie alebo inej žiadosti
Poverenia zákazníkov, informácie o spokojnosti meranie spokojnosti zákazníkov záujem na zdokonaľovaní a neustálom rozvoji obchodnej činnosti (vrátane spokojnosti zákazníkov), na primeranom uspokojovaní aktuálnych potrieb zákazníkov platia vyššie uvedené doby uchovávania
Všetky údaje o zákazníkoch zostavovanie štatistík za účelom skvalitnenia a rozvoja predajnej činnosti s cieľom uspokojiť aktuálne potreby zákazníkov záujem na skvalitňovaní a neustálom rozvoji obchodnej činnosti, na primeranom uspokojovaní aktuálnych potrieb zákazníkov platia vyššie uvedené doby uchovávania

D) SPRÁVA ÚDAJOV SÚVISIACA S NAHRÁVANÍM VIDEÍ OD ZÁKAZNÍKOV

Nahraním videa spracovávame nasledujúce údaje:

Rozsah spravovaných údajov Účel správy údajov Právny základ pre správu údajov Čas použiteľnosti
Údaje potrebné k identifikácii a kontaktovaniu zákazníka sú nasledovné: meno, adresa a kontaktné údaje, videozáznam identifikácia zákazníka, príprava a plnenie zmluvy, kontakt so zákazníkom, verejné zverejnenie videozáznamu príprava a plnenie zmluvy (v prípade kupujúceho fyzickej osoby); oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo kupujúceho právnickej osoby na plnení zmluvy medzi nimi (v prípade zástupcu alebo kontaktnej osoby právnickej osoby) do konca premlčacej doby (5 rokov) na zmluvný vzťah

2. Príjemcovia osobných údajov, kategórie príjemcov

Spracovatelia údajov, ktoré používa správca údajov:

| Meno spracovateľa údajov | Činnosť zahŕňajúca zapojenie spracovateľa údajov | | Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) | prevádzka platobného systému | | ADK Kft (1039 Budapešť, Hímző utca 12. 9. em. 47.) | účtovná služba | | K Media Tech, LLC (bl. 68, položka B, poschodie 2, príloha 12, Manastirski livadi, 1404 Sofia,) | hostingová služba | | GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logészeti Kft. (2351
GLS Európa u., Alsónémedi ) | logistická služba | | ACTA DIURNA 2005 Kft. (Fazekas Mihály utca 11.) | logistická služba |

Ďalší príjemcovia:

 • Inštalatér, odborný servis (v prípade uvedenia do prevádzky, záručného servisu alebo údržby, opravy);
 • Zásielková kuriérska služba (MPL, GLS, DPD, 24H kuriérske služby, v rámci dodávky)
 • daňový úrad, iné dozorné orgány;
 • Súdny exekútor (v prípade súdneho vymáhania);
 • Advokátska kancelária (v prípade súdneho vymáhania).

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravu alebo vymazanie, v určitých prípadoch požadovať obmedzenie spracúvania údajov a namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov aj v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu a vo všetkých prípadoch má právo podať sťažnosť dozornému orgánu a žiadať o nápravu.

Prevádzkovateľ upozorňuje na skutočnosť, že v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie údajov a v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu má právo odvolať súhlas kedykoľvek.

THE) Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, či a ako prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, vrátane účelov spracúvania údajov, príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté, alebo zdroja ktorým Prevádzkovateľ údaje prijal.informácie o automatizovanom rozhodovaní, profilovaní a v prípade prenosov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie informácie o príslušných zárukách. Dotknutá osoba je pri výkone práva na prístup oprávnená požiadať aj o kópiu údajov, v prípade žiadosti podanej elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada inak, prevádzkovateľ poskytne požadované informácie elektronicky ( vo formáte pdf). Ak právo dotknutej osoby na prístup nepriaznivo ovplyvní práva a slobody iných osôb, najmä obchodné tajomstvá alebo duševné vlastníctvo iných osôb, je prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnom a primeranom rozsahu odmietnuť žiadosť dotknutej osoby. V prípade, že dotknutá osoba požaduje vyššie uvedené informácie v niekoľkých kópiách, Prevádzkovateľ si účtuje poplatok, ktorý je primeraný a primeraný administratívnym nákladom na vyhotovenie ďalších kópií.

b) Právo na opravu

Prevádzkovateľ na požiadanie opraví alebo doplní osobné údaje dotknutej osoby. V prípade pochybností o opravených údajoch môže prevádzkovateľ vyzvať dotknutú osobu, aby revidované údaje prevádzkovateľovi vhodným spôsobom, predovšetkým dokladom, preukázala. Ak Prevádzkovateľ oznámil osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, inej osobe (t. j. príjemcovi, akým je sprostredkovateľ údajov), Prevádzkovateľ o tom bezodkladne informuje tieto osoby po oprave údajov, pokiaľ to nie je nemožné alebo nevyžadujú od správcu údajov neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

C) Právo na zrušenie („právo na zabudnutie")

Ak dotknutá osoba požiada o vymazanie niektorých alebo všetkých svojich osobných údajov, prevádzkovateľ údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak:

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • ide o spracovateľskú operáciu založenú na súhlase dotknutej osoby, avšak súhlas dotknutá osoba odvolala a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie údajov;
 • spracúvanie údajov je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany, dotknutá osoba však namietala spracúvanie údajov a okrem protestu proti spracúvaniu údajov za účelom priameho získavania obchodných údajov nemá prioritu legitímny dôvod na spracovanie údajov;
 • osobné údaje boli spracúvané prevádzkovateľom nezákonne, príp
 • vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Ak boli osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, prevádzkovateľom oznámené inej osobe (t. j. príjemcovi, akým je napríklad spracovateľ údajov), bude prevádzkovateľ tieto osoby bezodkladne po vymazaní informovať, ak to nie je nemožné alebo ak to nebude vyžadovať od správcu údajov neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch. Prevádzkovateľ nie je vždy povinný vymazať osobné údaje, najmä napr. v prípade, že je spracovanie údajov nevyhnutné na podanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

D) Právo na obmedzenie spracovania údajov

Môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť správnosť osobných údajov;
 • spracovanie je protizákonné, ale dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov; posadnutosť
 • dotknutá osoba namietala spracúvanie údajov -- v tomto prípade platí obmedzenie na dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Obmedzenie spracúvania údajov znamená, že prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, ktorých sa obmedzenie týka, s výnimkou ich uchovávania, alebo len v rozsahu, s ktorým dotknutá osoba súhlasila, alebo prevádzkovateľ môže spracúvať údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo v prevažujúcom verejnom záujme Únie alebo členského štátu Európskej únie. Správca údajov vopred informuje dotknutú osobu o zrušení obmedzenia spracúvania údajov. Ak boli osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, poskytnuté prevádzkovateľom inej osobe (t. j. príjemcovi, akým je sprostredkovateľ údajov), prevádzkovateľ bezodkladne informuje tieto osoby o obmedzení spracúvania údajov za predpokladu, že že to nie je nemožné alebo si to od správcu údajov nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

E) Právo protestovať

Ak je právnym základom spracúvania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie údajov. Prevádzkovateľ nie je povinný protestu vyhovieť, ak

 • prevádzkovateľ preukáže, že spracúvanie je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • spracúvanie údajov súvisí s podávaním, uplatňovaním alebo ochranou právnych nárokov Prevádzkovateľa údajov.

f) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi na základe súhlasu alebo na zmluvnom základe, odovzdal prevádzkovateľovi v automatizovanom formáte (napr. počítačový systém), a to aj na prenos inému prevádzkovateľovi údajov alebo, ak je to technicky uskutočniteľné, na požiadanie priamo inému prevádzkovateľovi, ktorého určí. V prípade takýchto žiadostí prevádzkovateľ poskytne požadované údaje ako súbor pdf. V prípade, že by výkonom práva dotknutej osoby na prenosnosť údajov boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, má Prevádzkovateľ právo odmietnuť v nevyhnutnom rozsahu vyhovieť žiadosti dotknutej osoby.

G) Právo na odvolanie, právo na odvolanie

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov prevádzkovateľom porušuje ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, najmä všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť u Národného úradu pre osobné údaje Úrad pre ochranu a slobodu informácií („NAIH"). Kontaktné informácie pre NAIH:

Webstránka: http://naih.hu/

Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / c.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Telefón: + 36-1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť inému dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu so sídlom v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo v ktorom existuje podozrenie z porušenia.

Bez ohľadu na právo podať sťažnosť sa dotknutá osoba môže v prípade takéhoto porušenia obrátiť aj na súd. V prípade prevádzkovateľa údajov je príslušným súdom Okresný súd v Budapešti, dotknutá osoba však môže podať žalobu aj na súd v mieste svojho bydliska. Kontaktné údaje súdov v Maďarsku možno nájsť na nasledujúcom odkaze: http://birosag.hu/torvenyszekek. Dotknutá osoba môže podať žalobu aj na príslušný súd členského štátu, v ktorom má obvyklý pobyt, ak má dotknutá osoba obvyklý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie. Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa na súd proti právoplatne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu. Dotknutá osoba má tiež právo na súdny opravný prostriedok, ak sa dozorný orgán sťažnosťou nezaoberá alebo neinformuje dotknutú osobu do troch mesiacov o postupe alebo výsledku sťažnosti. Dotknutá osoba má právo podať vo svojom mene sťažnosť, právo na súdne preskúmanie rozhodnutia dozorného orgánu, podať žalobu,

4. Automatizované rozhodovanie, profilovanie

Pri správe údajov Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, preto nie je možné vykladať výkon súvisiacich práv.

[1] Poštová zásielka je poštová zásielka, ktorá neobsahuje personalizovanú správu, ale obsahuje len reklamu, akvizíciu podniku alebo reklamný materiál a je zasielaná najmenej 500 príjemcom súčasne, s výnimkou mena, adresy a údajov príjemcu. to nemení povahu správy.

[2] Náš telefonický zákaznícky servis v súčasnosti nenahráva hovory, ale toto sa implementuje. Ak bude zavedená, budeme o tom volajúceho informovať na začiatku telefonátu.