Doprava zadarmo nad 44 eur 🚚
Všeobecné obchodné podmienky

Ak chcete byť zákazníkom alebo aktívnym používateľom nášho internetového obchodu, prečítajte si prosím pozorne naše Všeobecné obchodné podmienky a naše služby využívajte len v prípade, že súhlasíte so všetkými ich bodmi a považujete ich za záväzné.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke. Ustanovenia týchto VOP a prospekty a ďalšie informácie dostupné na Webovej stránke sa budú vykladať spoločne s náležitým ohľadom na seba. Ak sa obsah týchto VOP a informácie a iné informácie dostupné na Webovej stránke líšia, majú prednosť ustanovenia týchto VOP.

 1. Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) webovej stránky https://sparkl.sk ( „ Dostupné produkty a služby webovej stránky “), príjemca osôb ( „ Používateľ zahŕňa podmienky, ktoré nie sú individuálne dohodnuté používaním Stránky, pre zmluvné strany“) . Registráciou Používateľ zároveň pri zadávaní objednávky berie na vedomie a akceptuje ustanovenia týchto VOP.

 1. Poskytovateľ služieb

Názov: Giftery International Kft.

Sídlo: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Poštová adresa: Csomád, 2161 Kossuth Lajos út 79.

Adresa firmy: žiadna

Meno zástupcu: Ádám Mihály Pinczi, konateľ

IČO: 13-09-216571

Meno registrátora : Matrika Okresného súdu v Budapešti

Daňové číslo: 27507500-2-13

Daňové číslo spoločenstva: HU27507500

Finančná inštitúcia vedúca účet: WISE EUROPE SA

Číslo účtu: BE50 9672 3644 2718

E-mailová adresa: info@lovenote.sk

 1. Obchod s doručovaním balíkov

Poskytovateľ služieb prostredníctvom Webovej stránky vykonáva maloobchodný predaj spotrebného tovaru, ako aj balíkový a internetový obchod.

Poskytovateľ služieb v rámci svojej obchodnej činnosti dováža určité produkty z územia mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, je teda aj výrobcom produktu v súlade s pravidlami o zodpovednosti za výrobok pre tieto produkty. V opačnom prípade sa Poskytovateľ služby v prípade určenia výrobcu ako distribútora produktov zbavuje zodpovednosti za prípadné poškodenie produktu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 6: 553.

Používatelia môžu nájsť spotrebný tovar a iné produkty predávané na Webovej stránke v rámci príslušných položiek ponuky na Webovej stránke.

 1. Produkty uvádzané na trh

Poskytovateľ služieb poskytuje informácie o každom produkte vo svojom údajovom liste na webovej stránke. Všetky obchodné oznámenia na Webovej stránke sa budú vykladať v spojení s ustanoveniami týchto VOP.

Poskytovateľ služby dodáva používateľom produkty v stave vhodnom na zamýšľané použitie. Pred použitím sa však vždy uistite, že je výrobok riadne vyčistený podľa typu výrobku a pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie výrobku a všetky dostupné informácie online. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

 1. Podmienky používania

5.1. Maloletí používatelia

Na registráciu a prijatie objednávky Používateľa, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, je potrebný súhlas a súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka, inak Poskytovateľ nebude môcť objednávku akceptovať. maloletého alebo obmedzeného užívateľa na právne úkony a registrácia bude zrušená.

5.2. Zodpovednosť

Poskytovateľ služby vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov. Ďalej vyhlasuje, že Užívateľ je plne a výlučne zodpovedný za svoje správanie.

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby používaním webovej stránky nedošlo k porušeniu zákona alebo práv tretích osôb, či už priamo alebo nepriamo.

Poskytovateľ služby je oprávnený, nie však povinný, kontrolovať obsah (napríklad príspevky), ktorý môže byť sprístupnený Používateľmi počas používania webovej stránky. S ohľadom na zverejnený obsah je Poskytovateľ služby oprávnený, nie však povinný, vyhľadávať znaky naznačujúce pokračovanie nezákonnej činnosti. Poskytovateľ služby nezodpovedá za zverejnený obsah.

5.3. Autorské práva

Celá webová stránka a jej obsah (napríklad: texty, obrázky, grafické prvky) sú chránené autorským právom, preto je zakázané ich kopírovanie, upravovanie alebo šírenie na komerčné účely.

 1. Nakupovanie na webe

6.1. Proces objednávania

6.1.1. Košík

Webová stránka poskytuje používateľom možnosť online objednávania. Vybraný produkt je možné vložiť do košíka pomocou tlačidla Pridať do košíka . Používateľ si môže skontrolovať obsah nákupného košíka v položke ponuky Nákupný košík . Tu môžete zmeniť množstvo produktu pridaného do košíka alebo položku odstrániť.

V ponuke Košík je Používateľ oprávnený uplatniť si kupóny, ktoré mu Poskytovateľ služby poskytol, zadaním kódu kupónu. Výhody a zľavy, ktoré každý kupón poskytuje, nájdete v obchodnej komunikácii poskytnutej pri odovzdaní kupónu. Zľavy poskytované kupónmi sa spravidla nedajú kombinovať a kupón je možné použiť na objednávku podľa výberu Užívateľa.

Používateľ si môže vybrať vhodný spôsob doručenia aj pomocou položky ponuky Nákupný košík. Poskytovateľ služby uvádza celkové náklady na každý druh dopravy vedľa nich. Bližšie informácie o každom spôsobe dopravy sú uvedené v týchto VOP.

6.1.2. Odhlásiť sa

Používateľ môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo Prejsť k pokladni . Webová stránka neposkytuje možnosť registrácie, Užívatelia sú vždy oprávnení zadávať individuálne objednávky.

Na rozhraní Pokladne musí Používateľ vybrať vhodný spôsob platby, ako aj skontrolovať všetky predtým poskytnuté údaje, ako aj produkty, ktoré sa majú objednať, a ich množstvo. V prípade chýb pri zadávaní údajov môže Užívateľ zadané údaje opraviť. Ak nájdete všetko v poriadku, môžete objednávku dokončiť pomocou tlačidla Zaplatiť . Potvrdenie dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak po zaznamenaní objednávky (napr. v potvrdzovacom e-maili) zistíte nesprávne údaje, musíte o tom bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, informovať Poskytovateľa služby.

6.2. Záväzná ponuka, potvrdenie

Poskytovateľ služby bude Užívateľa informovať do 48 hodín od prijatia objednávky prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, ktorý mu bude preposlaný na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom. Ak Užívateľ neobdrží potvrdenie do 48 hodín, Užívateľ je zbavený ponukovej povinnosti a nie je povinný prijať objednané produkty.

Potvrdzovací e-mail obsahuje údaje poskytnuté pri nákupe, údaje o objednávke, názov a cenu objednaného produktu (produktov), ​​zvolené spôsoby platby a doručenia, číslo objednávky a okrem toho komentár užívateľa k objednávke. .

6.3. Uzavretie zmluvy

Zmluvu je možné uzavrieť len v maďarskom jazyku. Odoslanie objednávky sa považuje za elektronicky uzatvorenú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje článok CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. („ Ekerov zákon “) sa použije primerane. Na zmluvu sa vzťahuje nariadenie vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, majúc na pamäti ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov .

Okrem automaticky zaslaného potvrdzujúceho e-mailu zašle Poskytovateľ služby Používateľovi v priebehu ďalších 48 hodín druhý e-mail (samostatný akceptačný e-mail), ktorým akceptuje ponuku Používateľa. Zmluva je uzavretá doručením samostatného e-mailu Používateľovi o prijatí ponuky Poskytovateľom služby. Bez oznámenia o tomto druhom, akceptujúcom e-maile Poskytovateľom služby, nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s Používateľom a Poskytovateľ služby nebude povinný doručiť.

6.4. Registrácia zmluvy

Zmluva uzatvorená prostredníctvom webovej stránky sa nepovažuje za písomnú zmluvu, Poskytovateľ ju neeviduje, nie je následne prístupná. Poskytovateľ služby nedodržiava ustanovenia kódexu správania.

6.5. Faktúra

Za predaj tovaru vystaví Poskytovateľ služby faktúru, ktorá je doručená na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom súčasne s doručením.

Poskytovateľ služby vystavuje za Objednávku jednu faktúru, faktúru nie je možné otvoriť, vyžaduje predloženie samostatnej objednávky.

6.6. Platba

Webová stránka umožňuje svojim Používateľom používať nasledujúce spôsoby platby.

6.6.1. Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou môžete pohodlne a bezpečne platiť za produkty. Pri platbe kreditnou kartou môžete platiť cez zabezpečené platobné rozhranie Barion. Zákaznícke údaje spoločnosti Barion neprenášame ani neprijímame bankové údaje, s výnimkou potvrdenia o úspešnosti transakcie.

Na našej webovej stránke môžete platiť nasledujúcimi typmi kariet:

 • Visa Classic (embosovaná)
 • MasterCard (embosovaná)
 • americký Expres
 • V závislosti od vydavateľa karty Visa Electron (neembosované) a Maestro – pri týchto kartách vydavateľ určuje použitie karty na internete, ak je autorizovaná, v takom prípade ju bude môcť akceptovať náš systém.

Podrobnosti o spôsobe platby kreditnou kartou nájdete vo všeobecných podmienkach spoločnosti Barion!

6.6.2. Platba na dobierku

Ak chcete hodnotu objednávky uhradiť pri prevzatí balíka, zvoľte spôsob platby „Dobierka“. V tomto prípade je potrebné hodnotu objednaného produktu (produktov) zaplatiť osobne pracovníkovi kuriérskej služby pri príchode balíka.

Platbu dobierkou realizuje partner Poskytovateľa služby, ktorá sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami prepravcu.

6.7. Možnosti príjmu, doprava

Poskytovateľ služieb poskytuje používateľom nasledujúce možnosti doručenia a spôsoby doručenia:

6.7.1. Kuriérska služba (Packeta Home)

Zásielky sú do domu doručované pracovníkmi kuriérskej služby spravidla v pracovné dni medzi 8. a 17. hodinou. Ak v tomto období nie ste doma, je vhodné uviesť ako dodaciu adresu adresu firmy (ak je to možné).

Ak kuriér nemôže nikoho nájsť na adrese, ktorú uvediete, môžete zanechať oznámenie na telefónnom čísle, ktoré tam uvediete, a informovať sa o balíku. Kuriér sa o doručenie znova pokúsi nasledujúci deň. Ak sa doručenie nepodarí ani na druhýkrát, kuriérska služba vráti tovar na prevádzkareň a objednávka bude stornovaná. Náklady na doručenie neprevzatých balíkov budú účtované zákazníkovi!

Objednávky nášho internetového obchodu vybavuje kuriérska služba Packeta Home.

Pri prevzatí produktu je Užívateľ povinný skontrolovať, či je produkt nepoškodený. Ak dôjde k poškodeniu obalu alebo produktu, Používateľ môže požiadať kuriéra o spísanie správy. Ak sa tak nestane, množstvo a kvalita produktu bude prevzatá prevzatím produktu od kuriéra alebo podpísaním dokladu o prevzatí, preto Poskytovateľ služby nebude môcť uznať množstevnú reklamáciu po odchode osoby, ktorá tovar vykonáva. doručenie.

Ak je obal alebo produkt pri prevzatí viditeľne poškodený a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, Poskytovateľ služby zabezpečí bezplatné vrátenie alebo výmenu produktu.

Ak nie je dohodnuté inak, Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť (doručiť) produkt Užívateľovi bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní po uzavretí zmluvy (tj. prijatí objednávky Poskytovateľom služby). V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služby je Spotrebiteľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak Poskytovateľ služby v dodatočnej lehote nesplní, Užívateľ je oprávnený popri svojich ostatných záručných nárokoch odstúpiť od zmluvy. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak Poskytovateľ služby odmietol splniť zmluvu alebo zmluva mala byť splnená v určenej lehote plnenia – a nie inak – podľa dohody strán alebo podľa splatnosti na rozpoznateľný účel služby. Bez obmedzenia vyššie uvedeného má Používateľ nárok na všetky práva, ktoré mu prináležia, Ptk. Nie sú obmedzené v prípade Používateľa, ktorý sa kvalifikuje ako spotrebiteľ.

 1. Právo na výber

7.1. Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) vlády, ak ide o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov a uzavretú v neprítomnosti, má Spotrebiteľ právo v určitej zákonnej lehote bezdôvodne odstúpiť.

Občiansky zákonník. Podľa doterajších výkladových ustanovení sa za spotrebiteľa považuje každá fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania. V prípade Používateľa s právom na odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ služby oprávnený kedykoľvek skontrolovať, či sa Používateľ vo vzťahu k objednávke kvalifikuje ako spotrebiteľ.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia produktu alebo posledného dodaného produktu Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom). Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Ak chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy zaslať Poskytovateľovi služby prostredníctvom jedného z kontaktných údajov uvedených v bode 2 týchto VOP (napríklad poštou alebo elektronickou poštou). Spotrebiteľ môže na tento účel použiť aj vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý je prílohou týchto VOP.

Má sa za to, že Spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatní včas, ak svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle Poskytovateľovi služby pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa odstúpenie považuje za platné v lehote, ak spotrebiteľ svoje vyjadrenie odošle Poskytovateľovi služby do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň). V prípade oznámenia poštou Poskytovateľ služby zohľadní pre výpočet lehoty dátum odoslania a v prípade oznámenia e-mailom čas odoslania e-mailu. Spotrebiteľ zašle list doporučene tak, aby bol hodnoverne preukázaný dátum odoslania. Je na Spotrebiteľovi, aby preukázal, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s vyššie uvedeným a zákonnými ustanoveniami.

Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy vo forme e-mailu.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od zverejnenia jeho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť objednaný produkt na adresu uvedenú v bode 2 ASZF. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v 14-dňovej lehote odošle (pošle alebo doručí) tovar kuriérovi, ktorý si spotrebiteľ objednal.

Priame náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služby znáša Spotrebiteľ. Poskytovateľ služby nie je schopný prevziať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu neznášajú Spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy žiadne ďalšie náklady.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s právnymi predpismi, Poskytovateľ služieb vráti Spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú ako protihodnotu, vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. prijatie vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Výnimkou sú dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho, že si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým produkt nevráti alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôveryhodný dôkaz o jeho vrátení: Poskytovateľ služieb vyberie z týchto dvoch dátumov skorší dátum.

Počas vrátenia peňazí použije Poskytovateľ služby rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia peňazí nevznikajú spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady.

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie produktu len vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

7.2. V ktorých prípadoch nemá Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v týchto prípadoch:

 • V prípade zmluvy o poskytnutí služby, po splnení celej služby, ak Poskytovateľ služby začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po vykonaní celej služby. celej služby.
 • Pokiaľ ide o produkt alebo službu, ktorých cenu alebo poplatok nemôže peňažný trh ovplyvniť, podlieha Poskytovateľ služieb počas 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy možným výkyvom.
 • V prípade neprefabrikovaného produktu, ktorý bol vyrobený Poskytovateľom služby na základe pokynov Spotrebiteľa alebo na výslovnú žiadosť, alebo v prípade produktu, ktorý bol jasne ušitý na mieru Užívateľovi.
 • Pre produkt podliehajúci skaze alebo s krátkou životnosťou.
 • V prípade zapečateného produktu, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je možné po otvorení po doručení vrátiť.
 • Pre produkt, ktorý je svojou povahou po prenose neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom.
 • Ak ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu mimo kontroly Poskytovateľa služby a ktorého cena bola zmluvnými stranami dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, zmluva však bude vykonávané až po tridsiatom dni.
 • V prípade obchodnej zmluvy, v ktorej Poskytovateľ služby navštívi Užívateľa na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby.
 • Pri predaji a kúpe zapečatených zvukových a obrazových záznamov a kópií počítačového softvéru, ak Spotrebiteľ po dodaní otvoril obal.
 • Pre noviny, časopisy a periodiká, okrem zmlúv o predplatnom.
 • V prípade zákaziek zadávaných verejnou dražbou.
 • V prípade zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovacích alebo voľnočasových služieb s výnimkou pobytovej služby, ak je v zmluve stanovený termín plnenia alebo lehota uvedená v zmluve.
 • Pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotných nosičoch, ak Poskytovateľ služby začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ zároveň vyhlásil, že po začatí Spotrebiteľa stráca právo na odstúpenie od zmluvy. výkon.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa na Užívateľa nevzťahuje v prípade nie vopred vyrobeného produktu, ktorý bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade produktu, ktorý je jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi. V našom webshope sa to momentálne vzťahuje na knihy Love Note. Pred dokončením objednávky má Užívateľ možnosť skontrolovať finálny produkt na webshope, ktorého schválením a objednávkou sa zaväzuje uhradiť prevzatie personalizovaného produktu. Po akceptovaní VOP a odoslaní objednávky nie je možné produkt upraviť.

 1. Záruka

8.1. Záruka na dodávky

V prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže Užívateľ uplatniť u spoločnosti nárok na záruku na dodávky v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 Občianskeho zákonníka („ Občiansky zákonník “).

V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom, uplatniť svoje nároky zo záruky v prípade chybného plnenia v premlčacej lehote dvoch rokov odo dňa prevzatia. Po uplynutí dvojročnej premlčacej doby si už používateľ nemôže uplatniť svoje záručné práva na dodávky. Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, premlčacia doba je jeden rok.

V prípade nespotrebiteľskej zmluvy môže Užívateľ uplatniť svoje záručné nároky počas jednoročnej premlčacej doby odo dňa prevzatia.

Užívateľ môže podľa svojho uváženia uplatniť nasledujúce záručné nároky:

 • Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné, aby zákazník splnil požiadavku podľa vášho výberu alebo by to pre podnik znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky.
 • Ak si opravu alebo výmenu nemohol vyžiadať Užívateľ (keďže ju neuskutočnil alebo nesplnil Poskytovateľ služby), môže Užívateľ požadovať primerané zníženie protihodnoty alebo môže poruchu opraviť alebo opraviť sám. výdavok – môže tiež odstúpiť od zmluvy. Nie je priestor na stiahnutie kvôli menšej chybe.

Používateľ môže previesť svoje zvolené právo na záruku na iného, ​​avšak náklady spojené s prevodom znáša Používateľ, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak to Poskytovateľ služby neodôvodnil.

Užívateľ je povinný nahlásiť chybu bezodkladne po jej zistení. Chyba zistená Spotrebiteľom sa považuje za bezodkladne oznámenú, ak bude oznámená do dvoch (2) mesiacov od zistenia chyby. Za škodu, ktorá vznikne omeškaním komunikácie, zodpovedá Užívateľ.

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku priamo u spoločnosti.

Do šiestich mesiacov od plnenia (t. j. dodania, prevzatia) sa v prípade vady uznanej Spotrebiteľom má za to, že vada existovala už v čase plnenia, pokiaľ sa táto domnienka nezlučuje s povahou vady. alebo charakter produktu. Poskytovateľ služby sa zbaví záruky len vtedy, ak túto domnienku vyvráti, tj preukáže, že vada produktu nastala až po dodaní Užívateľovi. Na základe toho Poskytovateľ služby nie je povinný vyhovieť námietke Užívateľa, ak riadne preukáže, že príčinou vady je dôsledok nesprávneho používania produktu. Po šiestich mesiacoch od plnenia sa však dôkazné bremeno obráti, čiže v prípade sporu musí Spotrebiteľ preukázať, že vada existovala už v čase plnenia.

8.2. Záruka na produkt

Záruka na výrobok môže vzniknúť len v prípade závady na hnuteľnom majetku (výrobku). V tomto prípade sa Používateľ, ktorý sa kvalifikuje ako Spotrebiteľ – podľa vlastného výberu – riadi podľa bodu 7.1. môže uplatniť právo alebo nárok na záruku na výrobok uvedený v

Ako reklamáciu produktu môže užívateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti určené výrobcom.

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok do dvoch (2) rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Uplynutím tejto lehoty na to zaniká.

Užívateľ môže uplatniť nárok zo záruky na produkt len ​​voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného majetku.

V prípade reklamácie produktu je Užívateľ povinný preukázať vadu produktu.

Výrobca (distribútor) je oslobodený od svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

 • výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci nepodnikateľskej činnosti, príp
 • vada nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa stavu techniky resp
 • chyba na výrobku je spôsobená aplikáciou legislatívy alebo záväzného úradného predpisu.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden z vyššie uvedených dôvodov na oslobodenie.

Z dôvodu rovnakej závady nie je možné súčasne uplatniť záruku na dodávku a reklamáciu produktu. V prípade úspešnej reklamácie produktu si však užívateľ môže uplatniť svoj nárok zo záruky voči výrobcovi na vymenený produkt alebo opravený diel.

8.3. Záruka

151/2003 o povinnej záruke na niektoré tovary dlhodobej spotreby v súvislosti s povinnou zárukou na niektoré tovary dlhodobej spotreby. (IX. 22.) obsahuje predpisy. (Vecná) pôsobnosť vyhlášky sa vzťahuje len na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na území Maďarska a uvedenej v prílohe vyhlášky.

Poskytovateľ služby poskytne Spotrebiteľovi záručný list na produkty, na ktoré sa vzťahuje záručná povinnosť.

Na tovar dlhodobej spotreby uvedený v prílohe k nariadeniu vlády sa povinná záruka môže predĺžiť na 1 až 3 roky v závislosti od kúpnej ceny produktu, a to odo dňa odovzdania produktu Spotrebiteľovi, resp. deň uvedenia do prevádzky.

Záručnej povinnosti sa spoločnosť zbaví len vtedy, ak preukáže, že príčina vady nastala po plnení.

Pre tú istú chybu si užívateľ nemôže uplatniť záruku a reklamáciu alebo reklamáciu produktu a reklamáciu súčasne, v opačnom prípade si užívateľ neuplatňuje práva vyplývajúce zo záruky podľa bodu 7.1. a 7.2. bez ohľadu na práva uvedené v bode.

8.4. Uplatňovanie záručných nárokov

Užívateľ môže uplatniť svoje záručné nároky na nasledujúcich kontaktoch:

Názov: Giftery International Kft.

Poštová adresa: Csomád, 2161 Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@sparkl.sk

 1. Možnosti vymáhania

9.1. Miesto, čas a spôsob vybavenia reklamácie

Sťažnosti súvisiace s produktom alebo činnosťou Poskytovateľa služby môže Používateľ podávať na nasledujúcich kontaktoch:

Názov: Giftery International Kft.

Poštová adresa: Csomád, 2161 Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@sparkl.sk

Poskytovateľ služby ústnu sťažnosť bezodkladne odstráni, ak má na to možnosť. Ak nie je možné vzhľadom na povahu reklamácie ihneď vybaviť ústnu reklamáciu alebo ak Užívateľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, Poskytovateľ služby uchováva protokol o reklamácii po dobu piatich rokov spolu s uvedením reklamácie. vecnú odpoveď na sťažnosť.

Kópiu zápisnice je Poskytovateľ služby povinný odovzdať Užívateľovi priamo na mieste v prípade ústnej reklamácie komunikovanej osobne (v prevádzke) alebo ak to nie je možné, v súlade s pravidlami pre písomnú reklamáciu. sťažnosť podrobne popísaná nižšie.

V prípade ústnej sťažnosti komunikovanej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou Poskytovateľ služby zašle kópiu zápisnice Užívateľovi najneskôr súčasne s vecnou odpoveďou.

Vo všetkých ostatných prípadoch bude Poskytovateľ služby postupovať v súlade s pravidlami platnými pre písomné reklamácie.

Poskytovateľ služby poskytuje k reklamácii zaznamenanej telefonicky alebo iným komunikačným prostriedkom jedinečný identifikátor, ktorý zjednoduší neskoršie vyhľadanie reklamácie.

Poskytovateľ služby odpovie na prijatú sťažnosť písomne ​​do 30 dní. Opatrením sa rozumie doručenie poštou v zmysle tejto zmluvy.

Ak je reklamácia zamietnutá, Poskytovateľ služby informuje Užívateľa o dôvode zamietnutia.

9.2. Ďalšie možnosti presadzovania

Ak sa počas rokovaní s Poskytovateľom služby nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi Poskytovateľom služby a Používateľom, Používateľ má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

 • Sťažnosti orgánov na ochranu spotrebiteľa ,

Úlohy Úradu na ochranu spotrebiteľa, vrátane prešetrovania sťažností spotrebiteľov, plnia územne príslušné úrady vlády.

Spotrebitelia si môžu vybrať územne príslušné úrady štátnej správy na nižšie uvedenom odkaze, ktorý obsahuje všetky kontaktné údaje príslušného úradu.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Spotrebiteľ je oprávnený podať svoju reklamáciu aj elektronicky nasledovne:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Proces tvorby arbitrážneho senátu ,

Spotrebitelia môžu využiť Budapest Conciliation Board, ktorý funguje vedľa Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory v Budapešti .

kontakty

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefón: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ďalšie informácie o práci zmierovacích rád a postupe nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

http://www.bekeltetes.hu

 • online riešenie sporov Európskej únie,

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o online riešení spotrebiteľských sporov Komisia zriadila platformu riešenia sporov online pre spotrebiteľov v ktoromkoľvek členskom štáte na podávanie sťažností.

Platforma vytvorená Komisiou je dostupná na: http://ec.europa.eu/odr

 • Začatie súdneho konania .
 1. Iné

10.1. VOP, úprava ceny

Poskytovateľ služby môže tieto VOP, ceny produktov predávaných na internetovej stránke a iné ceny uvedené kedykoľvek bez spätnej účinnosti meniť, zmena nadobúda účinnosť po zverejnení na internetovej stránke a vzťahuje sa na transakcie po jej vstupe do platnosti. sila.

10.2. Technické obmedzenia

Nakupovanie na webovej stránke predpokladá, že Používateľ si je vedomý a akceptuje možnosti a obmedzenia internetu, najmä pokiaľ ide o technické výkony a chyby. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť v prípade zistenia akejkoľvek poruchy v sieti Internet, ktorá bráni prevádzke webovej stránky a nákupu.

Dátum účinnosti týchto všeobecných obchodných podmienok je 5. novembra 2020

 1. s. príloha

Vzor prehlásenia o odstúpení / ukončení

(vyplňte a vráťte len v prípade úmyslu odstúpiť od zmluvy)

Príjemca: *

Ja, nižšie podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy/vypovedanie zmluvy o predaji nasledujúcich produktov alebo o poskytnutí nasledujúcej služby: *

Dátum uzavretia zmluvy / dátum prijatia: *

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba papierové vyhlásenie)

Datované